Ir o contido principal

Indicadores

Indicadores

PIB Galicia

Cargando...

Cargando...

Índice de produción industrial

Cargando...

Peso da industria manufactureira no Valor Engadido Bruto Rexional

Cargando...

Cargando...

Emprego Industrial

Cargando...

Produtividade Industria Manufactureira (VEB /horas efectivas)

Gastos internos en I+D total

Gastos en I+D sobre o total do PIB